Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kyrklig tjänst eller kyrklig förrättning. Allmänt: kyrkoärende.

Finsk beskrivning

kirkollinen toimi

kirkollinen toimitus; yleisemmin myös kirkkoon liittyvä asia

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Synonymer

kyrkotjänst