Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under autonoma tiden en bland lekmännen i församlingen utsedd förtroendeman som ansvarade för skötseln av församlingens ekonomi.

Finsk beskrivning

kirkon taloudenhoitaja

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 200.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Synonymer

kyrksyssloman