Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden förekommande benämning på kyrkligt konsistorium i motsats till akademiskt.

Finsk beskrivning

tuomiokapituli, konsistori

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 189.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk