Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1500-talet kyrkligt ämbete, huvudsakligen ett prästämbete.

Finsk beskrivning

kirkollinen virka

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk