Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kyrkans kalenderår. Den evangelisk-lutherska kyrkans kyrkoår börjar första advent och avslutas med domsöndagen.

Finsk beskrivning

kirkkovuosi

Källor

Inga källor

Andra språk

Latin annus ecclesiasticus