Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kalender som utmärkte en kyrkoherdes särskilda uppgifter för varje månad av kyrkoåret. En dylik gjordes också upp för kontraktsprosten vid prostexpeditionen och för biskopen vid domkapitlet.

Finsk beskrivning

pastoraalikalenteri, pastoraalimuistikirja

Kalenteri, josta kävivät ilmi kirkkoherran erityistehtävät kirkkovuoden aikana. Vastaavanlainen laadittiin myös rovastille rovastintarkastuksen yhteydessä sekä tuomiokapitulin piispalle.

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska pastoraalikalenderi; muistiapu