Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den prövning vederbörande domkapitel, enligt kyrkoordningen 1571, skulle anställa med den som sökte inträde i prästämbetet. Enligt kyrkolagen 1686 (kap 19 § 2) omfattade förhöret humanistiska och teologiska läroämnen. Sacerdotalexamen ombildades 1693 till pastoralexamen.

Finsk beskrivning

kirkollinen virkatutkinto, pastoraalitutkinto

kirkolliseen virkaan pyrkivältä vaadittu tutkinto (vuodesta 1693 lähtien pastoraalitutkinto)

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 21: 206. http://runeberg.org/nf/

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 22: 477–478. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid