Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Om (taxa(n) för) kyrkoherdarnas kronoutskylder i Skåne och Blekinge.

Finsk beskrivning

pastoraalitaksa*, kirkkoherroherrojen kruununverovelvollisuus

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1766?–