Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

De delar inom medicinen som prästerskapet på landsbygden skulle ha kännedom om för att kunna erbjuda elementär sjukvård i församlingen. Om pastoralmedicin stadgades i ett reglemente 1757. Prästerna snabbutbildades i prästmedicin särskilt under senare delen av 1700-talet för att avhjälpa läkarbristen på landsbygden, kunna bedöma dödsorsaker för Tabellverkets räkning och avgöra vem som behövde vård på hospitalet. Till prästernas medicinska bisyssla hörde också odling. Uppgiften och prästmedicinen försvann i Finland, enligt provinsialläkarinstruktionen ca 1830.

Finsk beskrivning

pastoraalilääketiede*

Lääketieteen ne osat, joista maaseudulla toimivilla papeilla tuli olla tuntemusta voidakseen tarjota perusterveydenhoitoa seurakuntalaisille.

Källor

Papit terveydenhuollon tehtävissä, http://www.saunalahti.fi/arnoldus/papitlaa.html

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

prästmedicin