Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I kyrko- och statsrättsligt språkbruk, det omöjliga i att samtidigt förena vissa offentliga ämbeten, till exempel två kyrkoämbeten vilka vardera medför residens- och själavårdsskyldighet inom det lokala området. Statstjänstemän var förbjudna att samtidigt inneha två eller flera avlönade ämbeten, i vissa fall även att förena offentlig tjänst med förtroendeuppdrag.

Finsk beskrivning

yhteensopimattomuus

Kirkko- ja valtio-oikeudellisessa kontekstissa esiintyvä termi, joka tarkoittaa esimerkiksi mahdottomuutta yhdistää kaksi virkaa niiden vaatimien tehtävien vuoksi. Valtion virkamiehille ei ollut sallittua olla yhtäaikaa kahdessa tai useammassa palkatussa virassa, joissain tapauksessa ei myöskään virka ollut yhdistettävissä luottamustehtävään.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 1009 (inkompatibel).

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 665–666. http://runeberg.org/nf/