Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Laglig makt, offentlig myndighet.

Finsk beskrivning

valta

viranomainen

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 31.

Andra språk

Inga termer på andra språk