Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titel på person som av centralhandelskammare beviljats rätt att yrkesmässigt utföra krävande räkenskaps- och förvaltningsrevision.

Finsk beskrivning

Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja, KHT-tilintarkastaja

Andra språk

Dåtida finska keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja, KHT