Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Centralhandelskammaren, http://www.keskuskauppakamari.fi/kkk/tutkinnot/KHT-tutkinto/fi_FI/KHT_tutkinto/


A

Titel på person som av centralhandelskammare beviljats rätt att yrkesmässigt utföra krävande räkenskaps- och förvaltningsrevision.