Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kyrklig angelägenhet eller urkund, dock sällan kyrklig förrättning.

Finsk beskrivning

kirkollinen asiakirja

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

kyrkohandling