Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kyrkohärbärgesspannmål anslagen till avlöning åt officerare vid ett regemente.

Finsk beskrivning

rykmentin kymmenysvilja*

Kirkon viljavaraston vilja, joka oli varattu rykmentin upseerien palkanmaksuun.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk