Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Uppställning av regemente för inspektion före en gudstjänst.

Finsk beskrivning

rykmentin kirkkoparaati*

rykmentin tarkastus ennen jumalanpalvleusta

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk