Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Besiktning, granskning. Termen användes också om ett inspektorat i en studentnation vid universitetet.

Finsk beskrivning

tarkastus

Katsastus tai tarkastus.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 1018.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/