Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland 1797–1806/1808 territoriell militär organisationsenhet som uppstod genom att divisionskommendörerna blev inspektörer med endast övervakande uppgifter i territoriella distrikt som hade benämningen inspektion; i en inspektion fanns en inspektör för infanteriet och en för kavalleriet. Gamla Finland bildade en sådan militär inspektion.

Finsk beskrivning

tarkastuspiiri

Källor

Amburger, Erik , Geschichte der Behördenorganisation Russlands von Peter dem Grossen bis 1917 , 10 , Leiden: Brill 1966 , 311-313, 333-334.

Borisevič, A.T. , Glavnyj štab. Istoričeskij očerk. Organizacija, raskvartirovanie i predviženie voisk. Vypusk I (period 1801–1805 gg.), Stoletie voennogo ministerstva 1802–1902 IV:1:2:2 1902 , kartorna 1-2 samt bilaga 1.

Brokgauz, F.A. & I.A. Efron , Enciklopedičeskij slovar. Izdatel´ F.A. Brokgauz i I.A. Efron, 1–41 1890–1904 , 13: 233.