Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inom den ortodoxa kyrkan i Ryssland fr.o.m. 1721, i praktiken fr.o.m. 1737, distrikt inom biskopsstift, där en prost utövade tillsyn och övervakning över församlingarna och prästerskapet i dem. Även i Gamla Finland fanns sådana distrikt. Under den autonoma tiden var de ortodoxa församlingarna i Finland grupperade i inspektionsdistrikt och hade fram till 1882 denna benämning. Från 1883 till år 1918 var benämningen prosteri. Under självständighetstiden från och med 1918 är benämningen åter inspektionsdistrikt.

Finsk beskrivning

valvontapiiri, rovastikunta, tarkastuspiiri

Vuodesta 1721 lähtien (käytännössä vasta vuodesta 1737) Venäjän ortodoksisen kirkon sisällä käytössä ollut hiippakunnan sisäinen yksikkö, jonka johdossa oli seurakuntien toimintaa valvova rovasti. Vastaavanlaisia piirejä oli myös Vanhan Suomen alueella.

Källor

Brokgauz, F.A. & I.A. Efron , Enciklopedičeskij slovar. Izdatel´ F.A. Brokgauz i I.A. Efron, 1–41 1890–1904 , 4: 60.

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1878: 280–282 .

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 1: 49–50.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 176.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 185/1918, 47/1925 .