Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Svenskspråkig benämning på den präst som i de ortodoxa inspektionsdistrikten och de ortodoxa prosterierna till år 1890 i Finland utövade övervakningen av församlingarna och prästerskapet i dem. Benämningen var från 1891 till år 1918 kontraktsprost.

Finsk beskrivning

valvoja

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 .