Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning vid sidan av distriktsinspektor på den präst som i de ortodoxa inspektionsdistrikten i Finland från och med 1918 utövar övervakningen av församlingarna och prästerskapet i dem.

Finsk beskrivning

valvoja

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 185/1918, 47/1925.