Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1937 benämning på det som tidigare kallades fattigvårdsinspektionen. Distriktsinspektionen för samhällsvården leddes från Fattigvårdsbyrån vid Socialministeriets välfärdsavdelning. Distriktsinspektionen utövade tillsyn över kommunernas samhällsvårdsdistrikt.

Finsk beskrivning

sosiaalhuollon piiritarkastus

Källor

Arkistonmuodostaja: Kymen läänin sosiaalihuollon piiritarkastaja, http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/Selaus.action;jsessionid=28272585444701769DBEE2B9C04E4985?kuvailuTaso=AM&avain=8362.KA

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1936: nr 51: § 7: 191 .