Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Distrikt under en kommunal vårdnämnd som antingen förestods av en tillsyningsman eller en inspektör. Samhällsvårdsdistrikten fastställdes i vårdreglementet eller av kommunal- eller stadsfullmäktige, efter att vårdnämnden hade hörts. Samhällsvårdsdistrikten övervakades av en eller flera medlemmar i vårdnämnden. De låg under distriktsinspektionens för samhällsvården tillsyn.

Finsk beskrivning

sosiaalihuoltoalue

Kunnallisen huoltolautakunnan alainen alue, jota johti joko valvoja tai tarkastaja. Alue vahvistettiin huolto-ohjesäännössä tai kunnanvaltuustossa huoltolautakunnan kuulemisen jälkeen. Aluetta valvoi yksi tai useampi huoltolautakunnan jäsen.

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1936: nr 51: § 7: 191.