Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Uppsyningsman som på arvode eller som ett förtroendeuppdrag ersatte inspektören för samhällsvårdsdistrikt i kommunen.

Finsk beskrivning

sosiaalihuollon piiritarkastaja

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/Selaus.action;jsessionid=28272585444701769DBEE2B9C04E4985?kuvailuTaso=AM&avain=8362.KA

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1936: nr 51: § 7: 191 .

Andra språk

Inga termer på andra språk