Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland från 1782 högre polisbefäl vid stadsfogdeämbetet, med ansvar för upprätthållandet av den allmänna ordningen och brottsbekämpningen i en stad. Uppsyningsmannen för kriminalärenden hörde tillsammans med uppsyningsmannen för civilärenden till stadsfogdeämbetets kollegium, som leddes av stadsfogden. I städerna i Gamla Finland fanns uppsyningmän för kriminalärenden under ståthållarskapsperioden 1784–1797.

Finsk beskrivning

rikosasiain valvoja*

Kaupunginvoudin virastossa toiminut, järjestyksenpidosta vastannut poliisikomentaja.

Källor

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 4: 275, 5.2:249.

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 667–668.

Andra språk

Ryska pristav po graždanskim delam

Tid

Svenska tiden

1700-tal

1784–1797

Synonymer

pristav för kriminlärenden