Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland 1775–1796 guvernementsprokuratorns biträde i laglighetsövervakningen, en för kriminalärenden (ugolovnych del) och en för kamerala ärenden (kazennych del). Sådana fanns i Gamla Finland vid guvernementsregeringen under ståthållarskapsperioden 1784–1797. Guvernementsanvalten hörde till rangklass 7.

Finsk beskrivning

kuvernementin asiamies

kuvernementinprokuraattorin apulainen laillisuusvalvonnassa Venäjällä 1775–1796

Källor

Brokgauz, F.A. & I.A. Efron , Enciklopedičeskij slovar. Izdatel´ F.A. Brokgauz i I.A. Efron, 1–41 1890–1904 , 25: 401–402.

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 5.1: 257–258, 5.2:360.

Hannikainen, K.O.G. , Vanhan Suomen eli Viipurin läänin oloista 18:lla vuosisadalla. (Diss.) , Helsingfors: Frenckell 1888 , 112.

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 , 145, 150.

Andra språk

Tyska Gouvernementsanwalt, Staatsanwalt
Ryska gubernskij strjapčij (rangklass 7)

Tid

Svenska tiden

1700-tal

1784–1797