Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland från 1766 ledare för adelskorporationen i ett guvernement vars uppgifter reglerades i detalj 1785. Adelsmarskalken (rangklass 4), som valdes för treårsperioder, hade i uppgift att tillvarata adelns intressen. Förutom ordförande i korporationens organ var han även ordförande i adliga förmynderskapsämbetet och deltog som företrädare för adeln också i vissa andra myndigheters verksamhet. Även i Gamla Finland leddes adelskorporationen av en guvernementsadelsmarskalk.

Finsk beskrivning

kuvernementin aatelismarsalkka, ritarihuoneen esimies

Källor

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 5.2: 218-220.

Hannikainen, K.O.G. , Vanhan Suomen eli Viipurin läänin oloista 18:lla vuosisadalla. (Diss.) , Helsingfors: Frenckell 1888 , 114.

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 , 172.

Paaskoski, Jyrki , Suomen kuvernementin aatelisnimikirja. I: Henkilö- ja sukuvaakunat Suomessa , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2011 , 123.

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 603-605.

Andra språk

Tyska Gouvernement-Adelsmarschall
Ryska gubernskij predvoditel´ dvorjanstva, dvorjanskij predvoditel´