Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den privilegieurkund i vilken en person tillerkänns adelsskap.Adelsbrevet utfärdades av regenten.

Finsk beskrivning

aateliskirje

Aatelisuuden ja etuoikeudet todistava, hallitsijan laatima asiakirja.

Källor

Halmesvirta, Anssi (et al.) , Historian sanakirja , Helsinki: Gummerus 1997 , 7.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 2.