Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Adelsman som inte innehade fast egendom. Benämningen användes också om en adelsman av lägre rang som inte hade någon hög ställning i samhället.

Finsk beskrivning

tilaton aatelismies

Käytettiin aatelismiehestä, joka ei omistanut kiinteää omaisuutta. Myös aatelisista, jotka kuuluivat arvoltaan alempaan luokkaan.

Källor

Inga källor