Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Halmesvirta, Anssi (et al.) , Historian sanakirja , Helsinki: Gummerus 1997 .


A

Den privilegieurkund i vilken en person tillerkänns adelsskap.Adelsbrevet utfärdades av regenten.

F

Kungligt eller kejserligt erkännande på att en person har förlänats friherrskap, upphöjts till friherrevärdighet. Friherrebrev inlöstes efter 1778 med en rekognitionsavgift.

K

Statligt verk med ensamrätt till tillverkning av alkohol (brännvinsbränning) 1775–1776 (i praktiken kvarstod många av brännerierna till 1787).