Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kungligt eller kejserligt erkännande på att en person har förlänats friherrskap, upphöjts till friherrevärdighet. Friherrebrev inlöstes efter 1778 med en rekognitionsavgift.

Finsk beskrivning

vapaaherrankirje

Kuninkaallinen tai keisarillinen todistus henkilölle myönnetystä vapaaherran arvonimestä tai korotuksesta tähän arvoon. Vuodesta 1778 maksullinen.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 694.

Halmesvirta, Anssi (et al.) , Historian sanakirja , Helsinki: Gummerus 1997 , 7.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/