Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den högsta titeln inom svenska postväsendet 1653–1661. Generalrikspostmästarämbetet innehades före 1655 som förläning, därefter mot årslön. Titeln bars endast av den förste generalrikspostmästaren, överhovmarskalken friherre Wilhelm Taube. Under honom verkade general- eller överpostmästaren, som förestod det egentliga arbetet vid postverket. Tjänstebeteckningen avskaffades 1661 och ersattes med generalpostförvaltare.

Finsk beskrivning

ylivaltakunnanpostimestari*, valtakunnan ylipostimestari*

Valtakunnan postitoimen ylin johtaja 1653–1661.

Källor

Forssell, Nils , Svenska postverkets historia. På Generalpoststyrelsens uppdrag utarbetad av Nils Forssell I–II , Stockholm: Postverkets tryckeri 1936 , 51–52.

Jutikkala, Eino , Suomen postilaitoksen historia 1638–1938. Ruotsin vallan aika I 1938 , 47-48.

Andra språk

Dåtida finska ylivaltakunnanpostimestari

Tid

Svenska tiden

1600-tal

1653–1661