Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Statligt verk med ensamrätt till tillverkning av alkohol (brännvinsbränning) 1775–1776 (i praktiken kvarstod många av brännerierna till 1787).

Finsk beskrivning

kruununpolttimo

Valtiollinen alkoholin valmistukseen erikoistunut laitos vuosina 1775–1776 (käytännössä monet jatkoivat toimintaansa vuoteen 1787 asti).

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 97.

Halmesvirta, Anssi (et al.) , Historian sanakirja , Helsinki: Gummerus 1997 , 102.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 324 (bränneri).

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 4: 436. http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska kruununpolttimo