Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Efter 1626 de introducerade adelsätternas årsmöte på riddarhuset. I Sverige hade adelsmötet rikspolitisk betydelse fram till 1869, i Finland till 1906. Efter 1918 sammankallas adeln till adelsmöte vart tredje år. Adelsmötet är högsta beslutande organ för ridderskapets och adelns intresseorganisation Riddarhuset.

Finsk beskrivning

aateliskokous

Vuodesta 1626 lähtien vuosittain pidetty introsudoitujen aatelisukujen kokous ritarihuoneella. Aateliskokouksilla oli poliittista merkitystä Ruotsissa vuoteen 1869 asti, Suomessa vuoteen 1906 asti.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1918: nr 156: 13–24 .

Tiihonen, Seppo & Paula Tiihonen , Suomen hallintohistoria 1984 , 45.