Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Samlande benämning på de enskilda ståndens beslutsfattande organ i riks-, regional- och lokalpolitiska frågor från och med medeltiden fram till1500-talet.

Finsk beskrivning

säätykokous

tiettyä säätyä edustavien henkilöiden valtakunnannallinen päättävä elin

Källor

Renvall, Pentti , Suomen kansanedustuksen vaiheet 1850-luvun puoliväliin. Ruotsin vallan aika. Suomen kansanedustuslaitoksen historia I , Helsinki: Eduskunnan historiakomitea 1962 , 132, 139–146.

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 .

Tiihonen, Seppo & Paula Tiihonen , Suomen hallintohistoria 1984 , 45–66.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare