Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

(Under Karl XII:s tid) benämning på soldat till häst vid ett år 1700 grundat särskilt rytteri för adelsmän, ståndspersoner och präster. Uppsattes även 1712, 1715 och 1716. Avskaffades med freden 1721. I pluralis (ståndsdragoner), den truppenhet som bestod av dylika ryttare.

Finsk beskrivning

säätyläisratsumies*, säätyläisrakuuna*

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 234.

Blomqvist, Tore , Transporten av manskap från fyra svenska regementen till Finland 1721 , 75 , Helsingfors: Historiska föreningen 1990 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1700-tal

1700–1721

Synonymer

stånds- och prästdragon