Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Representanter för ett stånd, ståndsriksdag.

Finsk beskrivning

säätyedustus

säätyeduskunta

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 411.

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , IX: 1029–1030. http://runeberg.org/tieto/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare