Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på ett deputationsbetänkande som delgavs samtliga fyra stånd före avgörandet i ståndsriksdagens plenum.

Finsk beskrivning

valiokuntamietintö

Säätypäivien valiopäivämietinnöstä käytetty nimitys, annettiin kaikkien säätyjen katsottavaksi ennen päätöstä täysistunnossa.

Källor

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 195.

Andra språk

Inga termer på andra språk