Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den speciella avgift eller skatt som var och en på grund av riksdagens eller lantdagens bevillning måste erlägga. Avgiftens storlek var beroende av personens ståndstillhörighet, högst fyra och minst två daler för adelsman, präst eller ståndsperson.

Finsk beskrivning

suostuntaveromaksu

Veroluonteinen erityismaksu, joka jokaisen tuli valtio- tai maapäivien hyväksynnän mukaisesti suorittaa. Maksun suuruus määräytyi henkilön säädyn perusteella. Aatelis-, pappis- tai säätyläishenkilölle maksu oli vähintään kaksi ja enintään neljä taaleria.

Källor

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 . http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 47.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska suostuntamaksu