Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av riksdagen eller lantdagen för viss tid stadgad skatt som skulle bestrida sådana statliga utgifter som inte kunde täckas med de medel som inflöt från ordinarie skatter. Dylika skatter var under svenska tiden olika gärder och hjälper, under autonoma tiden bl.a. spelkorts-, brännvins- och humledrycksskatten.

Finsk beskrivning

suostuntavero, suostunta

Valtiopäivillä tai maapäivillä tietyksi ajaksi säädetty vero sellaisten valtiollisten menojen kustantamiseksi, joita ei voitu kattaa vakituisten verojen tuotolla. Vastaavanlaisia veroja olivat Ruotsin vallan aikana erilaiset apuverot, autonomian aikana mm. pelikortti-, viina- ja olutvero.

Källor

Herlitz, Nils , Grunddragen av det svenska statsskickets historia , Stockholm: Norstedt 1928 , 121.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 47.

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , IX (1917): 624–625 . http://runeberg.org/tieto/