Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skatt som uttryckligen en gång för alla var bestämd att utgå, i motsats till bevillningar. Uttrycket användes särskilt om de olika skatterna i den totala kronoskatten (ordinarie räntan), där jordeboksräntan räknades som ”viss” och hemman- och mantalsräntan ursprungligen som ”oviss”.

Finsk beskrivning

vakituinen vero, vuosittainen vero

Vero, joka jo alun perin oli katsottu luonteeltaan pysyväksi ja kaikille suunnatuksi eikä väliaikaiseksi, kuten esimerkiksi suostuntaverot.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 93, not.

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , V (1864): II: § 26 not *: 98.

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 , 23: 986 .

Andra språk

Dåtida finska varsinainen vero, vuotuinen vero

Synonymer

årlig ränta