Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Allmän benämning på tulltjänsteman som granskade varor vid stora sjötullen.

Finsk beskrivning

syökäri, tullivartija, tullivirkailija, tarkastaja, katsastaja, tullisyökäri

Suuressa meritullissa tavaroita tarkastanut virkalija.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 237.

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 4:218-219.

Länsräkenskaperna, Gamla Finland i Riksarkivet (enskild volym: FRA + nr) , 7066.

Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj Imperii (Sobranie pervoe 1649–1825) I–XLVI 1828–1830 , 44.2.4: 232.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Inga termer på andra språk