Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tullkontrollör, tulltjänsteman.

Finsk beskrivning

tullivirkailija, tullimies, tullisyökäri

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Tidigmoderna konkurser. Stockholms magistrat och rådhusrätt 1687–1849 (databas) , Stockholms stadsarkiv och Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet . http://www.tidigmodernakonkurser.se/

Andra språk

Inga termer på andra språk