Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Allmän benämning på en person som utför visitationer, till exempel prost-, justitiekanslers- och biskopsvisitation.

Finsk beskrivning

tarkastuksen toimittaja, visitaattori

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 237.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 869.