Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Visitationsresa gjord av (högre) posttjänsteman, vanligen postinspektör.

Finsk beskrivning

postivirkamatka

Korkeamman postivirkamiehen tekemä tarkastusmatka.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk