Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tullbevakningstjänsteman.

Finsk beskrivning

tullimies, tullivalvoja

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk