Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den avgift som skulle erläggas för malning i tullkvarn. Åren 1743 och 1748 fastslogs att tullkappen var en kappe för varje tunna av den typ av spannmål som maldes. Allmogen kunde inte kräva att få erlägga avgiften i penningar mot kvarnägarens vilja.

Finsk beskrivning

myllykapat*, jauhatusmaksu

Maksu suoritettiin yhtenä jauhokappana jokaista jauhettavaa tynnyriä jauhoa kohti.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 288.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

tullkappa