Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kista i vilken tulluppbörden förvarades, särskilt om sådan kista för kvarntull.

Finsk beskrivning

tullikirstu*

kirstu, jossa säilytettiin tulleista saatuja tuloja

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk