Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på den kista i vilken kämnären förvarade stadens medel. På Vasatiden utnyttjades den också för deposition av värdehandlingar eller andra processuella bevis, så att dessa kunde användas i rätten oberoende av ägaren.

Finsk beskrivning

kämnerinkirstu*

kirstu, jossa kämneri säilytti kaupungin varoja

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , X: 66f.