Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Central myndighet för penningväsendet, grundad 1811 i Åbo för att ge ut vissa ryska mynt. Kontoret flyttade 1819 till Helsingfors och ombildades i samband med myntrealisationen 1840 till Finlands Bank. Under svenska tiden var utvecklingen av penningväsendet identiskt med utvecklingen i Sverige och någon särskild myntning ägde inte rum i Finland. I samband med riksdelningen antogs, på Borgå lantdag 1809, den ryska rubeln som mynt för Finland. Växel-, låne- och depositionskontoret fick från 1811 ge ut mynt på 20, 50 och 75 kopek samt 1, 2 och 4 rubel i bankassignationer av ryska sedelmynt i alla dess värdeväxlingar.

Finsk beskrivning

Vaihto-, laina- ja talletuskonttori

Suomalaisen rahaliikenteen keskusvirasto, joka perustettiin vuonna 1811 painattamaan tiettyjä venäläisiä rahoja sekä maksuosoituksia. Konttorista muodostettiin vuonna 1840 niin sanotun raharealisaation yhteydessä Suomen Pankki, joka sai samana vuonna oikeudet painattaa seteleitä ja lunastaa niitä metallikolikoilla.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 7: 290. http://runeberg.org/nf/

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 8: 290. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Dåtida finska Waihetus-, Laina- ja Depositioni-Contori

Synonymer

Wäxel-, Låne- och Depositions-Contoiret